Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken tijdens uw bezoek aan mijn website is erg belangrijk voor mij. Uw gegevens worden beschermd volgens de wet. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan de website en hoe deze wordt gebruikt: Klik op het betreffende menu-item en u kunt de bijbehorende inhoud lezen.

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, die u ons vertelt. Dit kan b.v. om gegevens die u invoert in een contactformulier te verhandelen.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep op de pagina). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van verwerking”.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma’s van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkingsbedrijf op deze website is:

REISEMOBILE DÜLMEN GmbH

Geschäftsführer: Juri Boltov
Halterner Str. 144  
48249 Dülmen

Kontakt
Tel.: +49 2594 789 85 63
Fax: +49 2594 782 54 47
E-Mail: j.boltov@reisemobile-duelmen.de

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. e of f DSGVO, u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij wij bewijs kunnen overleggen van dwingende, legitieme gronden voor verwerking die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Bezwaar volgens artikel 21 Abs.1 DSGVO). Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens dan niet langer worden gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een ​​beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch, op zichzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als een websitebeheerder, een SSL of stuurt. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van “http: //” in “https: //” en het slotpictogram in uw browserbalk. Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de opdruk staat.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
  Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  Als u een bezwaarschrift hebt ingediend onder Artikel 21 (1) AVG, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

Verzet tegen reclame-e-mails

Het gebruik van deze informatie in de context van de verplichte contactgegevens voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal is hierbij verboden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich nadrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies, dat cookies worden geaccepteerd voor bepaalde gevallen of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te leveren (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server-Log-files

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browser type en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem/li>
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • P-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website – daartoe moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Onderzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of verplicht is om precontractuele actie uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, een DSGVO) en / of op onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR), omdat we een rechtmatig belang hebben bij de effectieve Verwerking van aan ons geadresseerde verzoeken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag is weggelaten (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Commentaar-functie op deze Website

Voor de commentaar-functie op deze pagina, informatie op het moment van de schepping van de reactie van uw E-Mail adres en, indien u niet anoniem, de naam van de gebruiker wordt opgeslagen naast je reactie.

De opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen schrijven. Aangezien we reacties op onze site niet controleren vóór activering, hebben we deze gegevens nodig om te kunnen optreden tegen de auteur in geval van inbreuken zoals beledigingen of propaganda.

Opslagduur van de opmerkingen

De opmerkingen en bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website tot de inhoud met commentaar volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijvoorbeeld beledigende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art 6 (1) lit. DSGVO). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (voorraadgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruikersgegevens) voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

 

4. Sociale media

Social media plug-ins met Shariff

Social media plug-ins met Shariff Social media plug-ins worden gebruikt op onze pagina’s (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). De plug-ins kunnen meestal worden geïdentificeerd door de respectieve sociale media-logo’s.

Om de privacy van onze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogenaamde “Shariff” -oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de plug-ins die op onze website zijn geïntegreerd, gegevens overbrengen naar de respectieve provider wanneer de pagina voor het eerst wordt geopend.

Alleen wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de betreffende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende provider de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij uw respectieve sociale media-account (bijvoorbeeld Facebook), kan de betreffende provider het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De activering van de plug-in vormt een toestemming in de zin van artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst.

5. Analysetools en advertenties

WordPress Stats

Deze website maakt gebruik van de WordPress toolstatistieken om bezoekersverkeer statistisch te analyseren. Provider is Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, VS. WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken.

De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd na verwerking en vóór opslag. “WordPress Stats” -cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. De opslag van “WordPress Stats” -cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies, dat cookies worden geaccepteerd voor bepaalde gevallen of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd wanneer u de browser sluit. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door op deze link te klikken en een opt-out-cookie in uw browser in te stellen: https://www.quantcast.com/opt-out/. Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

7. Betalingsprovider en wederverkoper

PayPal

Op onze website bieden wij u.a. Betaling via PayPal. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”). Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden.

De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO (verwerking om een ​​contract af te handelen). U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van historische gegevensverwerkingsbewerkingen.

YouTube met verbeterde privacy

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. We gebruiken YouTube in verbeterde privacy-modus. Deze modus betekent volgens YouTube dat YouTube geen informatie over bezoekers aan deze site opslaat voordat ze de video bekijken. Het delen van gegevens met YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de verbeterde privacymodus. Dus ongeacht of u een video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Zodra u een YouTube-video op onze website start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen.

Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account. Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie zal u. a. gebruikt om videostatistieken vast te leggen, bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsbewerkingen worden gestart die we niet kunnen controleren. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Raadpleeg hun privacybeleid op https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube voor meer informatie over privacy op YouTube.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. Provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, VS. Als u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt u verbonden met de servers van Vimeo. Het vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten. Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, geeft u Vimeo toestemming om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen.

U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account. Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Zie het privacybeleid van Vimeo op https://vimeo.com/privacy voor meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

SoundCloud

Op onze pagina’s plug-ins van het sociale netwerk SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Verenigd Koninkrijk.) Mogelijk geïntegreerd. De SoundCloud-plug-ins zijn herkenbaar aan het SoundCloud-logo op de betreffende pagina’s. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de SoundCloud-server na activering van de plug-in.

SoundCloud ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de knop “Vind ik leuk” of “Delen” klikt terwijl u bent ingelogd op uw SoundCloud-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen en / of delen met uw SoundCloud-profiel. Hierdoor kan SoundCloud uw account koppelen aan onze pagina’s. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door SoundCloud.

Het gebruik van SoundCloud is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo ruim mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring van SoundCloud op: https://soundcloud.com/pages/privacy. Als u niet wilt dat SoundCloud het bezoek aan onze pagina’s associeert met uw SoundCloud-account, meldt u zich af bij uw SoundCloud-account voordat u inhoud van de SoundCloud-plug-in inschakelt.